Polityka prywatności

Wewnątrz naszej spółki, dbamy o to aby wszystkie procesy prowadzone były w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

W zakresie naszej działalności wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych oparte są na zasadach legalizmu, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i rozliczalności.

Jeżeli uważasz, że niniejszy dokument nie udziela odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, lub po prostu potrzebujesz więcej informacji napisz do nas na adres sklep@ecttechnik.pl.

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ECT Technik Gałecka i S-Ka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 280, 02-819 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 701 005 56 15.

Kontakt z administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Puławska 280, 02-819 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@ecttechnik.pl.
 • telefoniczny pod numerem 730 353 700

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Rejestracja w sklepie internetowym prowadzonym przez ECT Technik nie jest niezbędna do dokonania zakupu oferowanych towarów, ale umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych opcji.

Wszystkie dane pozyskiwane w trakcie procesu składania zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia, będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz dostarczenia zamówionych produktów do Klienta.

Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, dane zostaną wykorzystane do wysłania go danej osobie. Podczas rejestracji do konta użytkownika sklepu internetowego lub podczas procesu składania zamówienia automatycznie następuje zapisanie adresu IP komputera. Dane te mogą zostać wykorzystane w celach statystycznych oraz do identyfikacji urządzenia, z którego została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ECT Technik na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • w związku z wyrażoną zgodą (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • związanych z działaniami przed umownymi lub na mocy zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • związanego z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych w związku z wypełnieniem i realizacją praw i obowiązków zawartych w przepisach prawa krajowego oraz wynikającego z przepisów Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1. lit. c i d RODO).

ECT TECHNIK oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie podczas rejestracji do sklepu internetowego, procesu składania zamówienia lub też w chwili wypełnienia formularza kontaktowego i wyrażenia w nim zgody.

Przekazywanie danych

Podane dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, rachunkowym, prawnym oraz realizującym dostawę zakupionych towarów. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do Państw trzecich.

Jawne dane osobowe.

Dane osobowe podane w trakcie zaopiniowania zakupionego produktu oraz procesu obsługi Klienta są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających strony, na których te dane zamieszczono. Osoba dokonująca swojej opinii ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się anonimowo używając do tego celu wymyślonego „nicku”.

Zakres gromadzonych danych.

Spółka ECT Technik przetwarza dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. W szczególności gromadzone są dane niezbędne do rejestracji Klienta w sklepie internetowym,realizacji zawartej umowy sprzedaży lub innych czynności związanych z prowadzoną przez administratora działalnością na podstawie wyrażonych zgód przez Klienta. ECT Technik przetwarza następujące dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • telefon kontaktowy,
 • adres email,
 • adres dostarczenia przesyłki,

Czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów podmiotów udostępniających dane oraz spółki ECT Technik (w tym czynności związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe). Podane do realizacji zamówienia, w tym wypełnienia umowy sprzedaży, dane będą przechowywane przez okres trwania przedmiotowej umowy oraz okres, w którym strony mogą wzajemnie dochodzić roszczeń wynikających ze stosunku zobowiązaniowego, aż do momentu ich przedawnienia.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. ECT Technik zastrzega możliwość dalszego przetwarzania danych jeśli uprawniać będzie ją do tego powszechnie obowiązujące prawo, a w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych nadają Państwu liczne uprawnienia, do których w szczególności należy:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • prawo żądania przeniesienia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Środki bezpieczeństwa

Spółka ECT Technik oświadcza, że stosuje zabezpieczenia zapewniające pełną ochronę danych przed jej utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Wszystkie dane przechowywane są na strzeżonych i zabezpieczonych przed ingerencją osób trzecich serwerach.

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto
Przejdź do koszyka